เที่ยวชม "พุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์" พระพุทธรูปปางแสดง โอวาท ปาติโมกข์ แก่พระอรหันต์ 1,250 องค์

ตามรอยตะวัน
บันทึกนักเดินทาง
เขียนโดย ตามรอยตะวัน
30 มกราคม 2561

"พระพุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์ สวนพุทธชยันตี 2600 ปี" ผมเห็นในรูปจากเว็บไซต์ต่างๆๆ ทำให้ผมอยากรู้อยากเห็น เลยลองหาข้อมูลดู จึงได้รู้ว่าอยู่ที่ จ.นครนายก นี่เอง อย่างนี้ก็ต้องไปชมสักหน่อยแล้ว

ตามรอยตะวัน ตามรอยตะวัน


"พระพุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์" ตั้งอยู่ไกล้ๆๆทางขึ้นน้ำตกสาริกา ตำบลสาริกา อำเภอเมือง จ.นครนายก บนพื้นที่ 53 ไร่ แวดล้อมด้วยภูเขา มีสายน้ำไหลผ่าน เราจะเห็นพระพุทธรูปสีทองอร่าม มาแต่ไกล พระพุทธรูปปางแสดง โอวาท ปาติโมกข์ ขนาดใหญ่สูงเด่นเป็นสง่า หน้าตักขนาด 9 เมตร สูง 13.5 เมตร บริเวณโดยรอบมีการสร้างพระพุทธรูปขนาดหน้าตัก 90 เซนติเมตร อีก 1,250 องค์ เป็นตัวแทนพุทธสาวกแสดงถึงเหตุการณ์สำคัญเมื่อครั้งพุทธกาล หรือที่เรียกว่า

ตามรอยตะวัน ตามรอยตะวัน ตามรอยตะวัน


"วันจาตุรงคสันนิบาต" ซึ่งมีสิงมหัศจรรย์ 4 อย่าง คือ 1.พระภิกษุจำนวน 1,250 องค์มารวมกันโดยมิได้นัดหมาย 2.พระพุทธสาวกเหล่านี้ล้วนเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทา 3.พระภิกษุทั้งหมดเป็นพระอรหันต์ 4.วันนั้นเป็นวันเพ็ญเดือนมาฆะ คือพระจันทร์เสวยมาฆฤกษ์

ตามรอยตะวัน ตามรอยตะวัน ตามรอยตะวัน

การเดินทาง
รถยนต์
ใช้ถนนหลวงหมายเลข 305 รังสิต-นครนายก มุ่งหน้าสู่ จ.นครนายก จากนั้นใช้ถนนหลวงหมายเลข 3049 มุ่งหน้าสู่น้ำตกสาริกา สถานที่อยู่ก่อนถึงน้ำตกสาริกาประมาณ 1 กม.

ตามรอยตะวันสอบถามเพิ่มเติม
ที่อยู่ : ตำบล สาริกา อำเภอเมืองนครนายก นครนายก
เปิด-ปิด : ตลอดเวลา
เบอร์ติดต่อ : -
พิกัด : พระพุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์