Home   /   ประจวบคีรีขันธ์

กราบสักการะ บูชา หลวงพ่อทวดองค์ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

man
บันทึกนักเดินทาง เขียนโดย ตามรอยตะวัน
1 กุมภาพันธ์ 2560 นับ

"วัดห้วยมงคล" ตั้งอยู่ในชุมชนบ้านห้วยคต ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เดิมใช้ชื่อว่า "ห้วยคต" ต่อมาพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานนามใหม่ว่า "ห้วยคต" เป็นที่ประดิษฐานรูปเหมือนหลวงพ่อทวดองค์ใหญ่ที่สุดในโลก การเดินทางมาที่ นี่ก้อสะดวกมาก อยู่ห่างจากตังเมืองหัวหิน ประมาณ 20 กิโล เศษๆๆ ผมเดินทางจาก กรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่ อ.หัวหิน โดยใช้ถนนหลวง หมายเลข 4 เส้นเพชรเกษม มุ่งหน้าลงใต้ตรงเรื่อยๆๆ จนกระทั้งถึง อ.หัวหิน จากนั้นก้อค่อยแวะไปที่ "วัดห้วยมงคล"

วัดห้วยมงคล วัดห้วยมงคล

ที่วัด "ห้วยมงคล" จะมีรูปปั้นหลวงพ่อทวดองค์ใหญ่ มองเห็นแต่ไกลเลย ซึ่งหล่อด้วยโลหะผสม หน้าตักกว้าง 9.9 เมตร สูง 11.5 เมตร บนฐานสูง 3 ชั้น ชั้นล่างกว้าง 70 เมตร ยาว 70 เมตร ได้จัดสร้างเสร็จสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยพร้อมที่จะให้พุทธศาสนิกชนทั่วทั้งประเทศได้เดิน ทางมานมัสการ กราบไหว้ เคารพ สักการะ ด้วยการคมนาคมก็แสนสะดวก.

วัดห้วยมงคล วัดห้วยมงคล

GALLERIES


ห้วยมงคล
ห้วยมงคล
ห้วยมงคล
ห้วยมงคล
ห้วยมงคล
ห้วยมงคล
ห้วยมงคล
ห้วยมงคล

ตามรอยตะวัน

readme befor you journey

"ตามรอยตะวัน" เป็นเว็บไซค์ ที่รวบรวมข้อมูล สถานที่ท่องเที่ยว โดยเน้นการให้ข้อมูลเรื่องราวท่องเที่ยว และ สถานที่ต่างๆๆ ผ่านภาพถ่าย สำหรับนักท่องเที่ยว ที่ต้องการประสบการณ์ใหม่ๆๆ ทั้งที่กิน ที่เที่ยว ห้องพัก โฮมสเตย์ ที่มีประโยชน์สำหรับคนชอบ เที่ยว

ติดตามข้อมูลข่าวสาร จากตามรอยตะวัน

2017 Tamroitawan All rights reserved.