Home   /   นนทบุรี

มาทำบุญ ไหว้พระ ที่วัดบางจาก เกาะเกร็ด ไกล้ๆๆ กรุงฯ

man
บันทึกนักเดินทาง เขียนโดย ตามรอยตะวัน
22 กันยายน 2559 นับ

"วัดบางจาก" ตั้งอยู่ ที่ ต.คลองพระอุดม อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ริมแม่น้ำเจ้าพระยา วัดบางจากนั้นอยู่ไม่ไกลจากเกาะ เกร็ด เท่าไรนัก การสัญจรก้อสะดวกไม่ว่าจะทางน้ำ หรือทางบก วัดบางจาก สร้างเมื่อ ปี พ.ศ 2365 เป็นวัดที่เก่าแก่ เป็นวัดของ ชาวรามัญ เพราะสมัยเมื่อชาวมอญอพยพเข้ามาใน ประเทศไทยได้เข้ามาอาศัยอยู่ที่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

วัดบางจาก วัดบางจาก

ภายในวัดบรรยากาศร่มรื่น และยัง มีพระพุทธรูป ตั้งอยู่ ริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ไว้เป็นสถานที่ให้ประชาชนเข้ามา สักการบูชา
สำหรับบุคคลที่สนใจ
ค่าเข้าชมฟรี ทั้งคนไทยและชางต่างชาติ

วัดบางจาก วัดบางจาก

GALLERIES


วัดบางจาก
วัดบางจาก
วัดบางจาก
วัดบางจาก
วัดบางจาก
วัดบางจาก
วัดบางจาก
วัดบางจาก

ตามรอยตะวัน

readme befor you journey

"ตามรอยตะวัน" เป็นเว็บไซค์ ที่รวบรวมข้อมูล สถานที่ท่องเที่ยว โดยเน้นการให้ข้อมูลเรื่องราวท่องเที่ยว และ สถานที่ต่างๆๆ ผ่านภาพถ่าย สำหรับนักท่องเที่ยว ที่ต้องการประสบการณ์ใหม่ๆๆ ทั้งที่กิน ที่เที่ยว ห้องพัก โฮมสเตย์ ที่มีประโยชน์สำหรับคนชอบ เที่ยว

ติดตามข้อมูลข่าวสาร จากตามรอยตะวัน

2017 Tamroitawan All rights reserved.