Home   /   นครนายก

เที่ยวชม "พุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์" พระพุทธรูปปางแสดง โอวาท ปาติโมกข์ แก่พระอรหันต์ 1,250 องค์

man
บันทึกนักเดินทาง เขียนโดย ตามรอยตะวัน
30 มกราคม 2561 นับ

"พระพุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์ สวนพุทธชยันตี 2600 ปี" ผมเห็นในรูปจากเว็บไซต์ต่างๆๆ ทำให้ผมอยากรู้อยากเห็น เลยลองหาข้อมูลดู จึงได้รู้ว่าอยู่ที่ จ.นครนายก นี่เอง อย่างนี้ก็ต้องไปชมสักหน่อยแล้ว "พระพุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์" ตั้งอยู่ไกล้ๆๆทางขึ้นน้ำตกสาริกา ตำบลสาริกา อำเภอเมือง จ.นครนายก บนพื้นที่ 53 ไร่ แวดล้อมด้วยภูเขา มีสายน้ำไหลผ่าน เราจะเห็นพระพุทธรูปสีทองอร่าม มาแต่ไกล พระพุทธรูปปางแสดง โอวาท ปาติโมกข์ ขนาดใหญ่สูงเด่นเป็นสง่า หน้าตักขนาด 9 เมตร สูง 13.5 เมตร

บ้านจ่าโบ่ บ้านจ่าโบ่

บริเวณโดยรอบมีการสร้างพระพุทธรูปขนาดหน้าตัก 90 เซนติเมตร อีก 1,250 องค์ เป็นตัวแทนพุทธสาวกแสดงถึงเหตุการณ์สำคัญเมื่อครั้งพุทธกาล หรือที่เรียกว่า "วันจาตุรงคสันนิบาต" ซึ่งมีสิงมหัศจรรย์ 4 อย่าง คือ 1.พระภิกษุจำนวน 1,250 องค์มารวมกันโดยมิได้นัดหมาย 2.พระพุทธสาวกเหล่านี้ล้วนเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทา 3.พระภิกษุทั้งหมดเป็นพระอรหันต์ 4.วันนั้นเป็นวันเพ็ญเดือนมาฆะ คือพระจันทร์เสวยมาฆฤกษ์

บ้านจ่าโบ่ บ้านจ่าโบ่

การเดินทาง
รถยนต์
ใช้ถนนหลวงหมายเลข 305 รังสิต-นครนายก มุ่งหน้าสู่ จ.นครนายก จากนั้นใช้ถนนหลวงหมายเลข 3049 มุ่งหน้าสู่น้ำตกสาริกา สถานที่อยู่ก่อนถึงน้ำตกสาริกาประมาณ 1 กม.

GALLERIES


บ้านจ่าโบ่
บ้านจ่าโบ่
บ้านจ่าโบ่
บ้านจ่าโบ่
บ้านจ่าโบ่
บ้านจ่าโบ่
บ้านจ่าโบ่
บ้านจ่าโบ่
บ้านจ่าโบ่
บ้านจ่าโบ่
บ้านจ่าโบ่
บ้านจ่าโบ่

ตามรอยตะวัน

readme befor you journey

"ตามรอยตะวัน" เป็นเว็บไซค์ ที่รวบรวมข้อมูล สถานที่ท่องเที่ยว โดยเน้นการให้ข้อมูลเรื่องราวท่องเที่ยว และ สถานที่ต่างๆๆ ผ่านภาพถ่าย สำหรับนักท่องเที่ยว ที่ต้องการประสบการณ์ใหม่ๆๆ ทั้งที่กิน ที่เที่ยว ห้องพัก โฮมสเตย์ ที่มีประโยชน์สำหรับคนชอบ เที่ยว

ติดตามข้อมูลข่าวสาร จากตามรอยตะวัน

2017 Tamroitawan All rights reserved.