Home   /   น่าน

น่าน เมืองเล็กๆๆ ที่เต็มไปด้วย อารยธรรม และ ความสวยงามธรรมชาติ.

man
บันทึกนักเดินทาง เขียนโดย ตามรอยตะวัน
12 กรกฏาคม 2561 นับ

"วัดพระธาตุเขาน้อย" ผมเชื่อว่ายังมีอีกหลายคน ที่ยังไม่รู้จัก "วัดพระธาตุเขาน้อย" วันนี้แหละครับ "ตามรอยตะวัน" จะพาเพื่อนไปรู้จักกับ "วัดพระธาตุเขาน้อย" กันให้มากขึ้น

"วัดพระธาตุเขาน้อย" ต.ดู่ไต้ อ.เมือง จ.น่าน เป็นวัดราษฎร์ องค์พระธาตุตั้งอยู่บนดอยเขาน้อย ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของ จ.น่าน สร้างเมื่อสมัยพระเจ้าปู่แข็ง องค์พระธาตุเป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูนทั้งองค์เป็นศิลปพม่าผสมล้านนา

เขาน้อย เขาน้อย

จาก "วัดพระธาตุเขาน้อย" เราสามารถมองเห็นตัวเมืองน่าน เป็นจุด ชมวิว ทิวทัศน์ ที่สวยงามอีกจุดหนึ่งของ จ.น่าน "วัดพระธาตุเขาน้อย" มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากขึ้นมาสักการะ บูชา องค์พระธาตุกันอย่างมากมาย ปัจจุบันลานชมวิวประดิษสถานพระพุทธมหาอุดมมงคลนันทบุรีศรีน่าน เป็นพระพุทธรูปปางประทานพร บนฐานดอกบัวสูง 9 เมตร บนยอดพระเกศาทำด้วยทองคำหนัก 27 บาท สร้างขึ้นเนื่องในมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ เมื่อ 5 ธันวาคม 2542.

เขาน้อย เขาน้อย

หากใครได้มาเยือนเมืองน่าน สักครั้งหนึ่งในชีวิต ผมอยากจะแนะนำให้ขึ้นมาชม "วัดพระธาตุเขาน้อย" หากคุณพลาดอย่าหาว่าผมไม่เตือนนะ.

การเดินทาง
1.โดยรถยนต์
จากตัวเมืองน่านให้ใช้เส้นทางเดียวกับวัดพญาวัด ขับเลยขึ้นเขาไปอีกประมาณ 2 กม เราก็จะเจอกับที่ตั้งของพระธาตเขาน้อยแล้ว

GALLERIES


เขาน้อย
เขาน้อย
เขาน้อย
เขาน้อย
เขาน้อย
เขาน้อย
เขาน้อย
เขาน้อย
เขาน้อย
เขาน้อย
เขาน้อย
เขาน้อย

ตามรอยตะวัน

readme befor you journey

"ตามรอยตะวัน" เป็นเว็บไซค์ ที่รวบรวมข้อมูล สถานที่ท่องเที่ยว โดยเน้นการให้ข้อมูลเรื่องราวท่องเที่ยว และ สถานที่ต่างๆๆ ผ่านภาพถ่าย สำหรับนักท่องเที่ยว ที่ต้องการประสบการณ์ใหม่ๆๆ ทั้งที่กิน ที่เที่ยว ห้องพัก โฮมสเตย์ ที่มีประโยชน์สำหรับคนชอบ เที่ยว

ติดตามข้อมูลข่าวสาร จากตามรอยตะวัน

2017 Tamroitawan All rights reserved.