Home   /   เลย

ประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน ที่อำเภอด่านซ้าย จ.เลย.

man
บันทึกนักเดินทาง เขียนโดย ตามรอยตะวัน
27 มิถุนายน 2559 นับ

"ประเพณีผีตาโขน" จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในเดือน 7 ซึ่งเป็นงานบุญประเพณีพื้นบ้านเรียกว่า "บุญหลวง หรือ บุญผะเหวด ผีตาโขน" นั้น เดิมมีชื่อเรียกว่า "ผีตามคน" จะจัดขึ้นในอำเภอด่านซ้าย จ.เลย งานบุญหลวงนี้ได้รับความร่วมมือของ ทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น อ.ด่านซ้าย จ.เลย และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือ ททท. จะจัดขึ้นเป็นเวลา 3 วัน วัน แรก เป็น"เทศกาลผีตาโขน" ซึ่งเรียกวันนี้ว่า "วันรวม หรือ วันโฮม" โดยจะมีพิธีเบิก พระอุปคุตต์ ในบริเวณระหว่างลำน้ำ หมันกับลำน้ำศอก

ประเพณีผีตาโขน ประเพณีผีตาโขน

วันที่สอง
ในวันนี้จะมีขบวนแห่ผีตาโขนและมีการบรรเลงเครื่องดนตรีพื้นเมืองอย่างครื้นเครงตลอดเส้นทาง ซึ่งจะทำพิธีแห่ไป ยังวัดเพื่อทำพิธีบายศรีสู่ขวัญ ระหว่างขบวนแห่ก็จะมีบรรดาผีตาโขน ทั้งหลายออกมาร่ายรำ ทำท่าทางต่างๆ อย่างสนุกสนาน และ เป็นที่น่าสนใจของนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก
วันที่สาม
เป็นวันสุดท้ายจะมีการให้ชาวบ้านฟังเทศน์ สถานที่จัดงานบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนนี้ วันที่ 6-8 กรกฎาคม 2559 ณ วัดโพนชัยร่วมชมขบวนแห่สุดยิ่งใหญ่ตระการตาในวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 โดยในวันที่ 6 และ 8 กรกฎาคม 2559 จะมีการจัดงาน มหรสพอย่างยิ่งใหญ่ที่บริเวณาลานวัดโพนชัย
วันที่ 9-11 กรกฎาคม 2559 ณ วัดศรีสะอาด บ้านหนามแท่ง (ออกจาก อำเภอด่านซ้ายไปทาง อำเภอนาแห้ว ประมาณ 3 กิโลเมตร)(สอบถามเพิ่มเติม)
วันที่ 16-18 กรกฎาคม 2559 ณ วัดโพธิศรี บ้านนาเวียง มีขบวนแห่กลางคืน ร่วมชมขบวนแห่ขนาดเล็กรวมทั้งชบวนแห่ช่วงกลางคืน (สอบถามเพิ่มเติม)

ประเพณีผีตาโขน ประเพณีผีตาโขน

"สอบถามขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่"
ที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย โทรศัพท์ 042-891266
สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอด่านซ้าย 083-1453080
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเลย โทรศัพท์ 042-812812 หรือ 1672

GALLERIES


ผีตาโขน
ผีตาโขน
ผีตาโขน
ผีตาโขน
ผีตาโขน
ผีตาโขน
ผีตาโขน
ผีตาโขน
ผีตาโขน
ผีตาโขน
ผีตาโขน
ผีตาโขน

ตามรอยตะวัน

readme befor you journey

"ตามรอยตะวัน" เป็นเว็บไซค์ ที่รวบรวมข้อมูล สถานที่ท่องเที่ยว โดยเน้นการให้ข้อมูลเรื่องราวท่องเที่ยว และ สถานที่ต่างๆๆ ผ่านภาพถ่าย สำหรับนักท่องเที่ยว ที่ต้องการประสบการณ์ใหม่ๆๆ ทั้งที่กิน ที่เที่ยว ห้องพัก โฮมสเตย์ ที่มีประโยชน์สำหรับคนชอบ เที่ยว

ติดตามข้อมูลข่าวสาร จากตามรอยตะวัน

2017 Tamroitawan All rights reserved.