Home   /   เพชรบุรี

โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุรี

man
บันทึกนักเดินทาง เขียนโดย ตามรอยตะวัน
8 มีนาคม 2560 นับ

โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งอยู่ที่ อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี ถือเป็นอีก หนึ่ง สถานที่ที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวและนักดูนกจำนวนมาก ที่เดินทางเข้ามาเที่ยวชมและศึกษาเรียนรู้เรื่อง ของระบบนิเวศ ป่าชายเลนที่ อุดมสมบูรณ์อีกทั้งยังแหล่งดูนกที่สำคัญและหายากอีกแห่งหนึ่งของประเทศตลอดสองข้างทางในการเดินศึกษาเ ส้นทาง ธรรมชาติป่าชายเลน แหล่งหากินของสัตว์เล็กๆๆ เช่น ปลาตีน , ปูก้ามดาบ ฯลฯ

แหลมผักเบี้ย แหลมผักเบี้ย

นอกจากนี้แล้ว พื้นที่แห่งนี้ ยังเป็นแหล่งดูนกหายากนานาชนิด จึงเป็นที่ตื่นตาตื่นใจของนักดูนก เช่น นกยาง, นกอีเสือหัวดำ, นกอีแพรดแถบอกดำ, นกกระเต็นอกขาว, นกกาน้ำเล็ก นกกระจ้อยป่าโกงกาง นกกางเขนบ้าน, นกกินเปรี้ยว, นกกรีดน้ำ ,นกเด้าดิน ,นกยางเปีย ที่มีสีสันสวยงามและออก หากิน บริเวณป่าชายเลนซึ่งถือเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์ จนสถานที่แห่งนี้ได้รับการขนานนามว่าเป็น 1 ใน 10 สถานที่ดูนก ที่ดีที่สุดของ ประเทศไทย

แหลมผักเบี้ย แหลมผักเบี้ย

สอบถามเพิ่มเติม
โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อม แหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โทรศัพท์ 0 3244 1264-5 หรือ www.lerd.org ที่นี่ไม่เสีย ค่าใช้จ่าย หากต้องการที่จะเข้ามาชมป่าชายเลน สามารถแจ้งที่หน้าประตูทางเข้า จากนั้นลงชื่อและขับรถเข้าไปชมตามจุด ต่างๆ ได้เลย หากไม่มี รถส่วนตัวจะ มีรถรางนำชมยังจุดต่างๆ แต่ต้องรอให้ผู้โดยสารเต็มจึงจะออกรถ หรือหากมาเป็นหมู่คณะ สามารถติดต่อแจ้งล่วงหน้า

GALLERIES


บ้านจ่าโบ่
บ้านจ่าโบ่
บ้านจ่าโบ่
บ้านจ่าโบ่
บ้านจ่าโบ่
บ้านจ่าโบ่
บ้านจ่าโบ่
บ้านจ่าโบ่
บ้านจ่าโบ่
บ้านจ่าโบ่
บ้านจ่าโบ่
บ้านจ่าโบ่

ตามรอยตะวัน

readme befor you journey

"ตามรอยตะวัน" เป็นเว็บไซค์ ที่รวบรวมข้อมูล สถานที่ท่องเที่ยว โดยเน้นการให้ข้อมูลเรื่องราวท่องเที่ยว และ สถานที่ต่างๆๆ ผ่านภาพถ่าย สำหรับนักท่องเที่ยว ที่ต้องการประสบการณ์ใหม่ๆๆ ทั้งที่กิน ที่เที่ยว ห้องพัก โฮมสเตย์ ที่มีประโยชน์สำหรับคนชอบ เที่ยว

ติดตามข้อมูลข่าวสาร จากตามรอยตะวัน

2017 Tamroitawan All rights reserved.