Home   /   เชียงใหม่

เที่ยวดอยสุเทพ พร้อมบรรยากาศฟินๆๆๆๆ ที่เชียงใหม่.

man
บันทึกนักเดินทาง เขียนโดย ตามรอยตะวัน
12 พฤษภาคม 2561 นับ

"ดอยสุเทพ" ผมเชื่อว่าหลายๆๆคน คงรู้จักเป็นอย่างดี "วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร" เป็นอารามหลวงชั้นโท ตั้งอยู่บน "บนดอยสุเทพ" ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ เพียง 6 กิโลเมตร ขึ้นดอยอีก 16 กิโลเมตร พระธาตุ หดอยสุเทพ ก่อสร้างแบบศิลปะล้านนา มีเจดีย์ทรงเชียงแสน ฐานสูงย่อมุมระฆังทรงแปดเหลี่ยมปิดด้วยทองจังโก้ 2 ชั้น ลานเจดีย์ เป็นจุดชมวิวเมืองเชียงใหม่ ทางขึ้นเป็นบันไดนาคเจ็ดเศียรก่อปูน เจ้าอาวาสรูปปัจจุบันคือ"พระธรรมเสนาบดี" (ธงชัย สวณฺณสิริ)

บ้านจ่าโบ่ บ้านจ่าโบ่

"พระธาตุดอยสุเทพ" ตั้งอยู่ที่ ถ.ศรีวิชัย ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ทางขึ้นไป ดอยสุเทพ เป็นทาง ลาดยาง รถทุกชนิดสามารถขึ้นได้ การเดินทางสะดวก วันนี้ก้อเช่นกันผมเดินทางด้วยรถแดง (อเมซซิ่ง เชียงใหม่) พอมาถึงยอดดอย เจอหมอกที่แสนสุดฟินนนน ทางขึ้นไปสู่พระธาตุดอยสุเทพ ทำได้ 2 วิธี ทางแรก บันไดนาค ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งหนึ่งของพระธาตุดอยสุเทพ มีความงดงามทางศิลปะที่ทรงคุณค่า มีบันได 306 ขั้น เดินขึ้นสู่แดนศักดิ์สิทธิ์ ทางที่สอง รถรางไฟฟ้า เปิดให้บริการตั้งแต่ 06.00-18.00 น. ค่าบริการ 20 บาท(สำหรับคนไทย) 50 บาท (สำหรับชาวต่างชาติ) หากมาหลัง 18.00 น. สามารถเดินขึ้นที่บันไดนาค.

บ้านจ่าโบ่ บ้านจ่าโบ่

การเดินทาง
รถส่วนตัว
จากตัวเชียงใหม่ มุ่งสู่ ถ.ห้วยแก้ว - มหาลัยเชียงใหม่ ผ่านสวนสัตว์เชียงใหม่ และ ผ่านอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย หลังจากนี้ มุ่งหน้าสู่ดอยสุเทพ ทางค่อนข้างชัน

รถโดยสารสาธารณะ
เราสามารถขึ้นรถโดยสารสาธารณะจากตัวเมืองเชียงใหม่มาลงที่หน้าสวนสัตว์ จะมีวินรถแดงอยู่ที่หน้าสวนส้ตว์ ค่าโดยสาร 60 บาท หรือ เราสามารถเหมารถขึ้นไปได้.

GALLERIES


บ้านจ่าโบ่
บ้านจ่าโบ่
บ้านจ่าโบ่
บ้านจ่าโบ่
บ้านจ่าโบ่
บ้านจ่าโบ่
บ้านจ่าโบ่
บ้านจ่าโบ่
บ้านจ่าโบ่
บ้านจ่าโบ่
บ้านจ่าโบ่
บ้านจ่าโบ่

ตามรอยตะวัน

readme befor you journey

"ตามรอยตะวัน" เป็นเว็บไซค์ ที่รวบรวมข้อมูล สถานที่ท่องเที่ยว โดยเน้นการให้ข้อมูลเรื่องราวท่องเที่ยว และ สถานที่ต่างๆๆ ผ่านภาพถ่าย สำหรับนักท่องเที่ยว ที่ต้องการประสบการณ์ใหม่ๆๆ ทั้งที่กิน ที่เที่ยว ห้องพัก โฮมสเตย์ ที่มีประโยชน์สำหรับคนชอบ เที่ยว

ติดตามข้อมูลข่าวสาร จากตามรอยตะวัน

2017 Tamroitawan All rights reserved.